Příprava k maturitě

  • kurzy jsou určeny studujícím středních škol, kteří se připravují na maturitní zkoušku z angličtiny
  • reflektují obsah školní výuky
  • výuka je zaměřena na opakování a procvičení mluvnice, konverzaci na témata každodenního života, reálie a historii anglicky mluvících zemí
  • cena jako za běžný jazykový kurz nebo jako při individuální výuce