Příprava na zkoušky

  • probíhá v kurzech konaných 2 x 2 hod. týdně nebo 1 x 3 hod. týdně
  • počet lekcí za semestr: 60/45
  • maximální počet studujících ve skupině: 4
  • cena za semestr: 5700 Kč/4275 (95 Kč za vyučovací hodinu)

1. Obecná angličtina

Cambridge ESOL

Mezi zkouškami z angličtiny pořádanými v ČR je známá především ucelená řada zkoušek Cambridge ESOL Examinations, které zahrnují obecnou i obchodní angličtinu stejně jako zkoušky pro děti a testující systémy pro organizace. Jejich využití je celosvětové. Zkoušky Cambridge ESOL jsou uznávány prakticky na všech univerzitách anglicky hovořících zemí i v ostatních státech světa. Jako doklad o dosažené jazykové úrovni je uznává většina zaměstnavatelů (i v ČR) vznášejících nárok na jazykové vzdělání.

City & Guilds

Přibližně stejné spektrum jazykových zkoušek nabízí také největší britská vzdělávací organizace City & Guilds Qualifications. Zkouška IESOL (International English for Speakers of Other Languages) testuje poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a psaní. Zkouška ISESOL (International Spoken ESOL) hodnotí komunikační dovednosti pomocí různých typů úloh v kontextu přirozené jazykové komunikace. Zkoušku z mluvené a psané angličtiny je možné skládat samostatně, či každou na jiné úrovni pokročilosti. Zkoušky City & Guilds jsou uznávány celou řadou univerzit a vysokých škol, zaměstnavateli, profesními organizacemi a institucemi státní správy ve Velké Británii, USA, v Evropě včetně ČR a v ostatních zemích světa.

ETS

Na americkou angličtinu jsou zaměřeny zkoušky organizace ETS, kterými jsou především testy TOEFLTOEIC. Zkoušky mají prioritní postavení a uznání u škol a organizací v USA.

Státní jazykové zkoušky

V rámci ČR mají tradiční význam a hodnotu Státní jazykové zkoušky, kterým ovšem chybí oficiální uznání v zahraničí.

2. OBCHODNÍ ANGLIČTINA

Cambridge ESOL

City & Guilds

LCCIEB

Další organizací zajišťující celosvětovou platnost svých certifikátů je například britská organizace LCCIEB specializující se na obchodní angličtinu. Zaměstnavatelé často používají EFB a EFC jako standard při přijímacím řízení. Mnoho univerzit uznává EFB 3 jako splnění svých požadavků na znalost anglického jazyka. Česká ministerstva uznávají LCCI zkoušky podle dosažené úrovně a výsledků zkoušky.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Možnost studovat nebo pracovat v rámci zemí Evropské unie vyvolala potřebu všeobecně uznávaných kritérií pro hodnocení jazykových znalostí. Na základě této poptávky vznikl dokument Rady Evropy nazvaný Společný evropský referenční rámec pro jazyky, který mj. obsahuje stupnici jazykových dovedností (stupně A1C2).

Tři úrovně, šest stupňů

Společný evropský referenční rámec pro jazyky poskytuje základ pro vypracovávání jazykových učebnic, testů, zkušebních materiálů apod. Zároveň podrobně popisuje, jakým způsobem musí studenti ovládat daný jazyk, aby své znalosti mohli prakticky využívat. Jazykové dovednosti jsou hodnoceny pomocí tří základních úrovní, rozdělených vždy do dvou stupňů:

  • Začátečník – stupně A1 (Breakthrough) a A2 (Waystage)
  • Středně pokročilý – stupně B1 (Threshold) a B2 (Vantage)
  • Pokročilý – stupně C1 (Effective Operational Proficiency) a C2 (Mastery)