Zkoušky Cambridge ESOL – obecná angličtina

Mezi zkouškami z angličtiny pořádanými v ČR je známá především ucelená řada zkoušek Cambridge ESOL Examinations, které zahrnují obecnou i obchodní angličtinu stejně jako zkoušky pro děti a testující systémy pro organizace. Jejich využití je celosvětové. Zkoušky Cambridge ESOL jsou uznávány prakticky na všech univerzitách anglicky hovořících zemí i v ostatních státech světa. Jako doklad o dosažené jazykové úrovni je uznává většina zaměstnavatelů (i v ČR) vznášejících nárok na jazykové vzdělání.

KET – Key English Test

Certifikát KET hodnotí schopnost zvládat ústní komunikaci stejně jako psaný projev v každodenních situacích. Je prvním krokem pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním zkoušek. Zkoušku lze složit po cca. 180-200 hodinách výuky. (A2)

PET – Preliminary English Test

Je zkouškou pro adepty, kteří jsou schopni vyrovnat se s běžnou komunikací (psanou i mluvenou) s rodilými mluvčími. Měli by být schopni číst jednoduché příručky a články, psát dopisy apod. Ke složení PET je třeba přibližně dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Zkouška je oblíbená mezi dospívajícími jako předstupeň FCE. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia. (B1)

FCE – First Certificate in English

Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Složení zkoušky FCE vyžaduje ovládání angličtiny na dostatečné úrovni i v širším spektru praktických situací zahrnujících studium, obchod a průmysl. Tato zkouška se obvykle podstupuje po 500-600 hodinách výuky. (B2)

CAE – Certificate in Advanced English

Absolventi zkoušky CAE již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací – při práci i při studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. (C1)

CPE – Certificate of Proficiency in English

Znamená vysokou úroveň znalostí. Složením zkoušky CPE prokazují studenti svou schopnost používat angličtinu v jakémkoliv kontextu, a sice na úrovni vzdělaného rodilého mluvčího. (C2)