Zkoušky ETS – obecná angličtina

Na americkou angličtinu jsou zaměřeny zkoušky organizace ETS, kterými jsou především testy TOEFLTOEIC. Zkoušky mají prioritní postavení a uznání u škol a organizací v USA.

 SLEP – Secondary Level Proficiency English

Hodí se zejména středoškolákům, kteří chtějí strávit část svého studia v USA. Výsledky testu však akceptují i další organizace a instituce.

TOEFL- Test of English as a Foreign Language

Je test ověřující úroveň praktického ovládání angličtiny u adeptů, kteří nejsou rodilými anglickými mluvčími. Většina zájemců o TOEFL plánuje studium v zahraničí na univerzitách, kde se přednáší v angličtině. TOEFL je také používán mnoha certifikačními organizacemi či stipendijními agenturami k hodnocení úrovně znalostí anglického jazyka. V České republice se testuje počítačový test (CBT). Složit v ČR lze také interní variantu zkoušky TOEFL – ITP, která je určena k vnitřnímu testování znalostí v konkrétní společnosti. Tato verze však není uznávána na většině zahraničních univerzit. Výsledkem testu je bodové skóre určující pokročilost. V současné době uznává a využívá TOEFL více než 4 400   dvou- a čtyřletých vysokých škol a univerzit.

TOEIC – Test of English for International Communication

TOEC je jazyková zkouška podobná zkoušce TOEFL, ale zaměřená na podnikový a manažerský sektor. V   USA na TOEIC spoléhá škála firem od drobných podnikatelů po nadnárodní koncerny. Určují a monitorují pomocí testu pokrok ve vzdělávacích programech pro zaměstnance a testují jím znalost angličtiny nových zájemců o zaměstnání.