Učebnice

Používáme tyto učebnice angličtiny:

  • New Inside Out
  • New English File

+ další materiály podle potřeby studujících.

Učebnice New Inside Out

Nové vydání učebnice Inside Out přináší nové materiály (texty, nahrávky, témata), avšak zachovává si hlavní vlastnosti původního vydání, které byly u učitelů i studujících tak oblíbené – personalised speaking tasks a anecdotes.

Hlavní koncept zůstává stejný – umožnit studujícím dosáhnout co nejlepších výsledků v dovednosti, které si cení nejvíce – v mluvení a konverzaci.

New Inside Out obsahuje tyto nové prvky:

  • jasně označené oddíly v učebnici (Reading, Grammar, Pronunciation, Vocabulary apod.)
  • Useful phrases – oddíly s praktickými obraty, které studující mohou ihned využít
  • CD-ROM každá učebnice nyní obsahuje výukový CD-ROM určený k samostudiu nebo při práci v počítačové učebně
  • DVD – videoprogram na DVD, který doplňuje témata ve Student’s Book
  • oddíly Vocabulary Extra na konci každé lekce procvičují a opakují osvojenou slovní zásobu
Učebnice New Inside Out, Angličtina Quartet Brno

 

Učebnice New English File

Učebnice čtyřdílného kurzu angličtiny pro středoškoláky a dospělé studující.

Důraz klade na komunikativní schopnosti studujících a jejich jazykovou vybavenost nutnou pro běžnou praxi, obzvláště pak při různých společenských a pracovních příležitostech. Prostřednictvím humoru a zábavy se věnuje také zvýšení motivace.

  • Důraz na komunikativní schopnosti studujících a jejich jazykovou vybavenost nutnou pro běžnou praxi
  • Word bank – obrázkový slovník 500 slov seřazených do tematických celků na konci učebnice.
  • Travel with English – základní fráze nutné pro cestování.
Učebnice New English File, Angličtina Quartet Brno